سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

چند تجربه مناسب برای پسرها خوندنش واجبه

اگر دختری را دیدی که خیلی خوش اندام بود پیش از هر چیز مطمئن شو که قهرمان تکواندو نباشد.

- اگر کسی از توی ماشینش به تو فحش مادر داد تا پیاده نشده و قد و قامتش را ندیده ای جوابش را نده.

- پیش از آنکه توی خیابان پس گردن دوستت بکوبی و فحش های رکیک به او بدهی مطمئن شو خودش است.

- وقتی مهمان داری اول مطمئن شو ماهواره روی چه کانالی است بعد آن را روشن کن !

- دختر همسایه که می گوید «تشریف میارین تو» شاید پدرش با تو کار دارد گاگول! .

- پس از مدت ها که رفیق ات را می بینی پیش از آنکه با او شوخی دستی خرکی بکنی بپرس بواسیرش را دیروز عمل نکرده باشد.

- مستراحی که سنگش خیلی دور از در است و دراش هم قفل نمی شود خطرناک ترین جای دنیا است.

- توی مستراحی و در که می زنند نباید بگویی «بفرمایید!» - اینکه صدای دوستت شبیه پدرش باشد طبیعی است پس تا مطمئن نشندی نگو «چطوری ولدزنا؟!»

- دستت را که بالای آکواریوم می بری و ماهی ها بالا می آیند الزامن به این معنی نیست که تو را می شناسند یا دوستت دارند؛ بسیاری از ماهی ها گوشت خوارند اسکول!

- بعد از سالیان که با رفیق ات توی رستوران قرار گذاشته ای اگر دختری دیدی که از در تو آمد یکهو نگو «جووون، عجب چیزی یه» چون شاید بیاید و سر میز شما بنشیند و رفیق ات که کبود شده معرفی اش کند «نامزدم!»

- وقتی با زنت لب ساحل قدم می زنی و زیرلب می خوانی «خوشگل زیاد پیدا می شه تو دنیا» باقی اش را هم بخوان گیج خان! __________________

 
ادامه مطلب

[ جمعه 90/6/4 ] [ 1:51 صبح ] [ محمدجوادصحرائی ]