سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طرز تهیه زن

طرز تهیه زن:
1 مقداری اکسید اسکناس
2نیترات اتومبیل لوکس
3_کیلو طلای 24عیار
4گاز عشوه
5سولفور ناز
6کاتلیزور چرب زبانی
طرز تهیه مرد:
1مقداری اسید درغگویی
2سولفات مکاری
3سولفور کلک
4کلرید غرور
5نیترات وقاحت و شرارت6کربنات هیزی
کلرات خساست

 
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 90/6/2 ] [ 5:34 صبح ] [ محمدجوادصحرائی ]