سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خواهران قرتی بخونند!

خواهرم در کوچه ارایش مکن / از جوانان سلب اسایش مکن
گیسوان از روسری بیرون مریز /بر مسیر دیدگان افسون مریز
خواهرم این لباس تنگ چیست / پوشش چسبان رنگارنگ چیست
خواهرم اینقدر تنازی مکن / با امور شهر لجبازی مکن
در امور خویش سر گردان مشو / لایق چشمان نامردان مشو
پاچه ات کوتاه و برمودایی است / خشتکت چسبیده به یه جایی است
خواهرم ای خط چشم ایرانی است / امتدادش یک کمی طولانی است
خواهرم رنگ برنزی رنگ توست / این دو چشمانم یکی دو ساعت منگ توست
چاک مانتو تا لب.....چرا / بردن دل از داداش و من چرا
خواهرم من دیده ام چت میکنی / توی چت جلب توجه میکنی

 
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 90/6/3 ] [ 3:57 عصر ] [ محمدجوادصحرائی ]