سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میخواهید بدونید تو جمع دخترا چی میگذره؟کلیک کن!

این اصول مختص بین خودشان میباشد . این رفتار بر طبق موارد زیر عمل میشود .

1- رعایت نوبت صحبت ( اجازه دادن صحبت به دیگران ) که بر اساس آن روابط دوستی ؛ صمیمیت و برابری شکل میگیره و در این گونه موارد با بکار بردن کلماتی ( بچه ها بیاین ، ما باید ) که نشان دهنده تعاون و همکاری است استفاده میشود.

2- در گروه دختران اگر کسی پیشنهادی بدهد دیگران هم آن را قبول میکنند بدلیل ( تبادل اسرار و اطلاعات )

3- وفاداری و محرم درونی ترین احساسات از ویژگیهای دوستی بین دختران که میتواند حامل خطرناکترین اطلاعات شخصی راجع به دوست خود باشد و به محض فاش شدن رازها پایان دوستی فرا میرسد.

4- نقد و بررسی دختران که اکثر اوقات با گفتار و رفتار تعارض آمیز و روابط رئیس و مرئوس نیست. چرا که باعث میشود برابری از میان آنها از بین برود، دختران این نقش ریاست را معمولا در برخورد با خواهر و برادر کوچکتر دارند.

5- در هنگام اعتراض عادی ، خواستهای خود را جمعی بیان میکنند و به آن جنبه فردی و شخصی نمیدهند.

6- بدجنسی وقتی بوجود میاید که دختری بر علیه دختر دیگر بخواهد بسیج شود تا ارتباط را پایان دهد و معمولا دختران دیگر را بر علیه وی میشوراند که اعلام کند این عملش بر اساس هوی و هوس شخصی نیست بلکه تصمیم جمع است.

7- دختران منبع و منشاء انتقاد را پنهان میکنند و انتقاد را همیشه از زبان شخص سوم مطرح میکند.

8- دختران صمیمیت را بر اساس داده های اطلاعات و محرم بودن میسنجند.

9- برای کسب موفقیت احتماعی دانستن صحیح این روابط و قواعد بسیار ضروری است


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 90/6/3 ] [ 3:54 عصر ] [ محمدجوادصحرائی ]