سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

اس ام اس هایی برای آغاز یک زندگی

نادانی دیگران می تواند بهترین معلم انسان باشد.در این زندگی هیچ تامینی وجود ندارد،انچه هست فرصت است.کسی که خدمت نکرده نمی تواند فرمانده شود.با خوب بودن می توانید دیگران را بهتر کنید.هر جا اراده باشد ، راهی نیز وجود دارد.هوس و مال پرستی،بزرگترین سرچشمه غم ورنج است.پیام من به شما این است که ،شجاع ، نیرومند وتوانا باشیدنیرومند ترین مردم ان است که خشم خود را نگه دارد.بدبختی انسان از جهل نیست ، از تنبلی استهرگز در مسیر پیموده شده قدم برندار، زیرا این راه تنها به همان جای میرسد که دیگران رسیده اند.در عشق همیشه قطره ای جنون و در جنون همیشه قطره ای عقل وجود دارد.بسیاری از مردم شادیهای کوچک را به امید خوشبختیهای بزرگ از دست می دهند.درک زندگی تنها نگاه به گذشته میسر است،اما زندگی کردن تنها با نگاه به اینده.وقتی این همه اشتباهات جدید وجود داردکه می توان مرتکب شد،چار باید همهان قدیمی ها را تکرار کرد.اگر می توانستم به جوانی بازگردم،بازهم تمام اشتباهات را میکردم اما قدری زود تر.هیچ چیزی نمی توان به کسی یاد داد، اما می توان کمک کرد تا پاسخ ان را در درون خود بیابد.فلسفه حقیقی ان است که دیدن دنیا را دوباره بیاموزم.عشق بهترین نغمه در موسیقی زندگی است.همیشه ممکن است از بین تیر های که به سمت هدف پرتاب میکنید، یکی یه بار ننشیند ولی وقتی تیری را پرتاب نمی کنید صد در صد تیر ها را از دست خواهید داد.زندگی با عشق ملال اور نخواهد بود.هدف چیزی جزء یک رویا همراه باضرب الاجل نیست.من خوشبخت هستم چون همه روزه رشد میکنم.به هم رسیدن یعنی اغاز،با هم ماندن یعنی بهبود،با هم کار کردن یعنی کامیابی.برخی از افراد اگر ته دره هم بایستند فکرشان بزرگ و بلند است.وقتی به بهار فکر میکنم مغزم جوانه میزند

 
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 90/6/2 ] [ 5:37 صبح ] [ محمدجوادصحرائی ]