سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

اس ام اس مخصوص رفیق های نامرد

اس ام اس مخصوص رفیق های نامرد

پیش بی درد صحبت از درد مکن / شاخ سبز دلت را به خطا زرد مکن / مرد اگر نیست در آن شهر ولی کوه که هست / تکیه بر کوه کن و تکیه به نامرد مکن.

.................................................

محبت به نامرد کردم بسی / محبت نشاید به هر ناکسی / تهی دستی و بی کسی درد نیست / که دردی چو دیدار نامرد نیست.

.................................................

به نامردی نامردان قسم خوردم که نامردی کنم در حق نامردان.

.................................................

صد سال در بیابان آواره شوی / به از آن است که در خانه محتاج نامردان شوی.

.................................................

مرا هرگز نباشد بیمی از مشت / برادر جان مرا نامردمی کشت / فتوت پیشه خندد روی در روی / زند نامرد ناکس خنجر از پشت.

.................................................

گمان کردم که با من همدل و همراه و همدردی ، به مردی با تو پیوستم ندانستم که نامردی.

.................................................

روزگاری مردم دنیا دلشان درد نداشت ، هر کسی غصه اینکه چه می کرد نداشت ، چشم سادگی از لطف زمین می جوشید ، خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت.

.................................................

ز بیم و رنج نامردی دگر دردی نمی بینم ، مزن لاف مروت را که من مردی نمی بینم.

.................................................

نمیتونم ببخشمت دور شو برو نبینمت ، تیکه ای بودی از دلم گندیدی و بریدمت.

.................................................

چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار نامردیش همه وجودت له شده.

.................................................

من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن / هر چه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن.

.................................................

نفرین به تو ای نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درآمدی. نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد. نمیبخشمت.

.................................................

همه از مرگ می ترسند ما از رفیق نامرد.

.................................................

قانون معرفت میگه : باهام باشی باهاتم ، دیونه بشی دیوونتم ، مریض بشی مریض میشم. اما اگه بی وفا بشی نامرد باشم که وفادارت بشم.

.................................................

عشق و عاشقی کمرنگ شده ، محبت آهنگ شده ، دوستی تکزنگ شده ، مگر بین من و تو جنگ شده ، نامرد دلم برات تنگ شده.
ادامه مطلب

[ یکشنبه 90/5/2 ] [ 5:34 عصر ] [ محمدجوادصحرائی ]