سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طنزی از اسامی دخترها

چند تا اسم زیبای دخترونه:


1- ستاره: شبا میاد بیرون ؛
به همه چشمک میزنه!!


2- سحر: دم صبح میاد ؛
معلوم نیست شب قبل کجا بوده !!


3- سایه: همیشه زیر پاته ؛
خیابون و خونه واسش فرقی نداره


4- هدیه: به همه میده ،
اگه نگیریش از دستت رفته!!


5- راضیه: نیازی به توضیح نداره!


6- آرزو: همه می کنن


7- سیما: تا لختش نکنی کاری بهت نداره!


8- مینا : باید باهاش ور بری تا خنثاش کنی!


9- عسل: همه می خوان بخورنش!


10- بهار: تا میاد همه مست می شن!


11- باران: تا میاد خیست می کنه!


12- مژده : هرجا نگاه کنی
می بینی افتتاحش کردن!!


13- ندا : تا میده باید بگیریش!


14- دریا: تا ازش چیزی بخوای
صداشو بلند می کنه !

 
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 90/6/3 ] [ 4:0 عصر ] [ محمدجوادصحرائی ]