سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

از خنده غش نکنی خوندنی باحال

منبع : ارسالی از گروه کوچه پس کوچه


میدانید چرا ناپلئون همیشه از کمر بند قرمز استفاده میکرده و این که حکمت کمربند ناپلئون چیست ، این سوال برای خیلیها پیش آمده و جواب آن فقط یک جمله است : از کمربند قرمز استفاده میکرده تا از افتادن شلوارش جلوگیری کند

------------

چرا روی آدرس اینترنت به جای یک دبیلیو، سه تا دبیلیو می گذارند؟ چون کار از محکم کاری عیب نمی کنه

------------

آخرین دندانی که در دهان دیده می شود چه نام دارد؟ دندان مصنوعی

------------

چطور می شود چهارنفر زیر یک چتر به ایستند و خیس نشوند؟ وقتی هوا آفتابی باشد این کار را انجام دهند

------------

اگر سر پرگار گیج برود چه می کشد؟ بیضی

------------

چرا لک لک موقع خواب یک پایش را بالا می گیرد؟ چون اگر هر دو را بگیرد، می افتد

------------

چرا دود از دودکش بالا می رود؟ چون ظاهرا چاره دیگری ندارد

------------

شباهت نون سوخته با آدم غرق شده چیه ؟هر دو تاشونو دیر کشیدن بیرون
ادامه مطلب

[ جمعه 90/6/4 ] [ 2:24 صبح ] [ محمدجوادصحرائی ]